5 znamení, že Vaše telo môže bojovať s reguláciou pH (prekyslením)

 

 

Hneď na úvod tohto článku by som rád objasnil pár základných termínov. Pojem prekyslenie, je veľmi kontroverzná téma a v súčasnosti sa rozdeľuje na dva protichodné tábory. Skupina tvrdiaca, že prekyslenie je iba hoax argumentuje základnými purifikačnými systémami tela v boji proti prekysleniu. V súčasnej dobe však všetky najnovšie štúdie potvrdzujú, že prehnaný príjem kyselinotvorných a acidicky pôsobiacich potravín je pre telo extrémne nebezpečný, pretože obličky a pľúca pri takýchto objemoch nedokážu efektívne filtrovať organizmus od vzniknutých kyselín a telo je nútené kompenzovať toto inými mechanizmami o ktorých si napíšeme nižšie. Aby sme teda neuvádzali do šialenstva puritánov a „hráčov na slovíčka“ pre význam tohto článku zabudnime na pojem „prekyslenie“ a nahradíme ho pojmom „problémy s reguláciou pH“.

Prejdime teda k pointe toho článku a povedzme si aké vedia byť časté ukazovatele toho, že organizmus bojuje s reguláciou ph a filtráciou kyselín v tele.

 

Časté zranenia, nedostatočná tvrdosť kostí, nedostatok vápnika v kostrovom aparáte, osteoporóza.

Tu sa dostávame k jednému z vážnejších spôsobov pomoci pri regulácii kyselín v organizme, keď telo nezvláda dostatočne efektívne filtrovať za pomoci obličiek (vylučovanie kyselín v močí) a pľúc (vylučovanie oxidu uhličitého). Jedným z najlepších regulátorov kyselín v organizme je zasadotvorný minerál Vápnik. Pri vyššie spomenutom extrémnom prebytku kyselín v organizme, organizmus čerpá vápnik najmä z kostrového aparátu a tým výrazne oslabuje jeho tvrdosť, čo najčastejšie vedie k osteoporóze a problémom spojeným s mäknutím kostí. Viaceré štúdie ukázali spojenie príjmu vysokého množstva kyselinotvorných potravín a vzniku osteoporózy meraním ultrazvukom alebo dvojcestným RTG zariadením.

 

Žlčníkové kamene

Táto diagnóza priamo súvisí práve z vyššie spomenutým systémom regulácie. Vzhľadom na vyššie množstvo vápnika vylučovaného do systému z kostí sa tento pri opúšťaní tela môže hromadiť a tým spôsobovať formuláciu žlčníkových kameňov. Štúdia, ktorá toto skúmala, tiež potvrdila, že šiestim pacientom z ôsmich sa úplne podarilo rozpustiť žlčníkové kamene zvýšeným príjmom draslíka (obsiahnutý v našom doplnku pH balance) v priebehu šiestich mesiacov.

 

Ekzémy

Stále nie je úplne jasné spojenie vzniku ekzémov s vysokým obsahom kyselín v organizme avšak množstvo štúdií eviduje túto súvislosť, rovnako ako zvýšený prísun zasadotvorných látok a ich pomoc pri liečbe a úplnom ústupe ekzému. Niektoré štúdie ukazujú spojitosť elevácie zápalov a tým následného ekzémového problému. Ďalšie štúdie pripisujú tento kožný problém práve snahe tela zbaviť sa kyselín cez lymfatický systém. Aj keď okolnosti nie sú konkrétne jasné, spojitosť bola jednoznačne potvrdená. Z osobných skúseností našich zákazníkov evidujeme 100% zmiznutie ekzémov v relatívne krátkej dobe užívania nášho doplnku výživy pH balance (2-4 týždne).

 

 

 

Únava, vyčerpanie, nedostatok energie

Keďže priorita organizmu je za každých okolností zabezpečiť prežitie celku, pri takýchto akútnych prípadoch prebytku kyselín, je nútený vynakladať extrémne množstvo energie na procesy regulácie, ktoré by v prípade prísunu správneho množstva živín nemusel. To sa samozrejme okamžite odzrkadľuje na množstve energie zostávajúcej pre ostatné menej dôležité aktivity. Preto je v týchto prípadoch u človeka značné vyčerpanie a nízka úroveň energie.

 

Slabosť svalov a svalové kŕče

Tento bod opäť priamo súvisí z predchádzajúcim. Nedostatok zasadotvorného minerálu ako je horčík má nepriaznivý vplyv na svalové napätie a regeneráciu. Rovnako pri nedostatku horčíka dochádza aj k nepomeru minerálu sodík, ktorý je zodpovedný za svalovú kontrakciu.

Práve v tomto prípade nastávajú problémy so slabosťou svalov a kŕčov.

 

Dôvodom tohto článku nebolo strašiť širokú verejnosť, ale mať možnosť identifikovať možno už prebiehajúci problém v organizme. Doplnok výživy pH balance dokáže výrazne pomôcť organizmu s reguláciou pH a neutralizovať kyseliny vzniknuté nesprávnym spôsobom stravovania a celkovo horším životným štýlom. 

 

Autor článku: Róbert Kreana